hits

Elbiler trenger flere fordeler

12.09.2016 - 12:22 4 kommentarer


Salget av elbiler i Norge faller dramatisk, likevel varsles det innstramninger 

Elbilsalget i Norge har hatt en eventyrlig vekst i flere år, men kanskje går elbileventyret inn i historiebøkene som en sjelden kuriositet da salget er i ferd med å stoppe opp. På landsbasis har salget falt mer enn 18 prosent på ett år. Dette skjer mens flere modeller har varslet økt rekkevidde og at bedre biler kommer med økt komfort og utstyr.

I fjor ble det solgt 11.744 elbiler av de 77.749 personbilene som ble registrert i første halvår, skriver Hegnar. Andelen elbiler falt over 15 prosent bare i første halvår i år. Teslasalget alene har falt dramatisk med hele 48,6 prosent i juni 2016 sammenlignet med samme måned i fjor.

Etter min mening kan ikke dette skyldes noe annet enn de varslede restriksjonene for elbiler, som gjør at elbiler skal bli dyrere å kjøre. Vi har allerede hørt at elbiler skal begynne å betale bompenger fra mars 2017. Først skal det koste 10 kroner, så skal dette øke trinnvis til 20 kr i 2018 osv. Når det gjelder kjøring i kollektivfelt, er det også der kommet restriksjoner som at man ikke kan bruke elbilen i feltet i rushtiden inn til hovedstaden på både E18 og mosseveien, noe som betyr mye for arbeidere og pendlere fra øst of vest.

Nå er det i tilegg varslet om at gratis parkering i byene skal opphøre, som for eksempel i Trondheim fra januar 2017. Jeg er redd at nye restriksjoner kan bety punktum for elbilfremtiden i Norge. Ikke bare på grunn av den dramatiske nedgangen av salget det siste året, men også hvis vi ser på andre land som har innført restriksjoner.

I Danmark stoppet elbilsalget over natten da den danske regjeringen og Dansk Folkeparti, Sosialdemokratene og De Radikale, gjorde en avtale på at danskene gradvis må begynne å betale skatt for sine elbiler. Dette innebærer at danskene i første omgang skal betale 20 prosent av engangsavgiften i 2016, fulgt av 40 prosent, 65 prosent og 90 prosent de følgende årene. I 2020 vil engangsavgiften være etablert for fullt og Danmark vil da være det første landet i verden som krever full engangsavgift på elbiler. Også i Nederland har salget av elbiler falt dramatisk med økte avgifter.

Les også: Opplever knallsalg på denne elbilen

Når vi vet at elbiler på veiene i Norge er relativt få sammenliknet med andre personbiler, så kan de nye restriksjonene bety en kort pinefull død for elbilsalget i Norge. I dag går det cirka 83.000 elbiler på norske veier. I alt er det 2.6 millioner personbiler i Norge. Elbiler er altså kun marginalt tilstede på veiene våre, likevel skal de stramme inn en suksessfull ordning som gjør at folk kan velge dette grønne alternativet.

Det som er spesielt med de varslede økte restriksjonene er at politikerne har som grunn at det må være en rettferdig betalings- og skattepolitikk, så da er plutselig alt om miljøhensyn blitt borte. Og er det ikke andre skatter vi heller bør se på hvis det er rettferdighet man er ute etter? Man må også spørre seg om det er rettferdig at folks helse forringes når det vanlige bilsaget øker i forhold til elbilsalget?

Skulle politikerne virkelig gjort et miljøgrep som betydde noe så skulle de på nåværende tidspunktet, da flere har fått øynene opp for elbilene, gitt ytterligere fordeler for på den måten ta livet av diesel- og bensinbiler i Norge for godt. Det ville betydd et skikkelige miljøtiltak. For det å tro at vi får flere elbiler på veiene i dag når det blir dyrere å bruke den er litt som å tro på julenissen. For vi vet jo samtidig hvor gjerrig Ola Nordmann kan være... 

Les: Alle burde betale for bilutgiftene

 

#elbil #motor #samfunn #kulturdrops

4 kommentarer

12.09.2016 kl.13:41

For vi vet jo samtidig hvor gjerrig Ola Nordmann kan være...

Ja du har så rett, når alle økonomiske fordeler med elbiler fjernes, da først vil du se hvor "miljøbevist" elbilisteierne er.

Skvatt

12.09.2016 kl.13:59

Klokt or norske politikararar. At det kjeme restriksjonar er beint fram på sin plass av di sånne elbilar ikkje lengre er berre små firahjulsmopedar med same trekkraft som ein vanleg symaskin. Det var jo sånne elbilar me alle saman skulle tvingjast til å kaufa. No er det tvert um berre sånne ofslege teslar som verte selde som elbilar, og dei sjår jo beint fram ut som heilt vanlege forureinande bilar. Slikt noko kan sjølvsagd ikkje aksepterast hjå eit klimavênleg samfunn! For hugs at skal du fyrst vêre klimavênleg so skal det vêr so god vêre utrivelegt, nett som underbrok i klypeull, lyt eg berre nemne. So at dei tek burt alle føremonar lyt politikarane fengja berre ros for. Istaden for sånn moderande "elbil" lyt me istaden nytta klimavênleg sykkel, sjølv um me hev tenkt oss åt Nordkapp frå Lindesnes midt på vintaren. Fyrst då lyt me vêre klimavênlege nok, sann. Jau!

Lars-Erik Østerud

12.09.2016 kl.14:33

Bare fjern de faste avgiftene (årsavgift og engangsavgift) og flytt alt over på drivstoff. Vil straffe de som velger å kjøre på fossilt og belønne de som kjører på strøm (uansett el-bil, hybrid eller bensin/diesel). Og nye biler blir mye billigere slik at vi får skiftet ut den eldgamle bilparken. Og det blir en forenkling av dagens system - ikke en innvikling :-)

00PS

12.09.2016 kl.18:14

Statens utgifter blir ikke mindre av at folk velger el-bil. Penger til å opprettholde balansen i statsbudsjettet må hentes fra vanlige norske borgere uansett.

Skriv en ny kommentar