hits

Reale menn voldtar ikke

08.08.2016 - 16:29 9 kommentarer

I lys av Hemsedalsaken, der tre menn hadde sex med ei jente etter å ha dopet henne, så har jeg overraskende nok sett en del støtteerklæringer til forgriperne

Jeg har en ting å om den saken. Reale mannfolk voldtar ikke. For meg er det helt uforståelig at tre menn har dopet ned ei jente med det livsfarlige stoffet MDMA, som potensielt kan være dødelig, for så å ha sex med henne i en nesten bevisstløs tilstand. Men det som kanskje er enda verre er at disse overgriperne har folk som forsvarer overgrepene. Det vitner om at landet vårt er et sykt land når menn, jo det er som oftest menn, forsvarer overgrepet med at de fikk jo ikke fengselstraff og derfor er de ikke skyldige. Men disse mennene tar feil, reale mannfolk voldtar ikke forsvarsløse jenter. Reale menn doper ikke ned jenter for å få seg sex. Ikke under noen omstendigheter er dette greit. Selv om de ikke blir dømt!

De tre mennene ble altså først voldtektsdømt i tingretten med en knusende dom på 6,5 år på to av dem og 6 år på sistemann. De anket saken der fagdommerne i lagmannsretten var enstemmige om at de var skyldige, likevel gjorde legdommerne (vanlige folk som er meddommere) at anken fikk en ny runde i lagmannsretten, en såkalt meddomsrett. Der ble de tre mennene likevel frifunnet av tre meddommere selv om de beviselig hadde gitt jenta det livsfarlig dopet og hatt sex med henne etterpå. Det var altså mindretallet som frikjente disse mennene for fengselstraff. De tre mennene må for øvrig betale 300 000 kr i erstatning til den nå 21 år gamle jenta. De er altså så skyldige at de må betale en erstatning (som blir kalt oppreising) til jenta på 300.000 kroner, men fengsel for det de har gjort, skal de altså ikke i. Det som er det triste med saken er at den ikke kan ankes videre i systemet. Saken er altså avgjort. Men det betyr ikke at vi som medmennesket skal la denne urett la oss forbigå. Selv om noen av forsvarene av denne saken hviler seg på lovverket og poengterer at de i siste instans ble frifunnet for fengselsstraff, så er det nettopp lovverket vi må kritisere når man ser denne urett over for fornærmede. Denne dommen strides så inderlig mot folks rettsoppfatning at det i dag går demonstrasjonstog rundt om i landet av den grunn at disse tre mennene har sluppet såpass bilig unna. Jeg har hørt jenter som nå sier de føler seg som fritt vilt etter denne saken. Et overgrep, der tre menn doper ned ei jente, og har sex med henne, har altså fått en prislapp. 300.000 kroner.

Er det derfor rart at folk ikke har tillit til rettsystemet lengre?

Les også LYNSJESTEMNING MOT DE TRE OVERGREPSMENNENE

Delta gjerne i debatten om du vil. Oppramsing av juss og lovverk har ingenting for seg da denne saken handler om folks rettsoppfatning og ikke selve jussen. Personangrep (mot hvem som helst) blir slettet. Det er heller ikke greit å true eller hetse noen som har med denne saken å gjøre. 

#Hemsedal #voldtekt #overgrep #dop #kulturdrops

 

9 kommentarer

Runar

08.08.2016 kl.16:44

Jeg forsvarer ikke handlingene til disse 3, men de ER funnet uskyldig. Du kan skrike og hyle over dommen, men faktum er at to rettssaker har funnet de uskyldig.

Du ønsker tydeligvis å slutte med rettssikkerhet og heller la folk som ikke har sett alle bevis/vitner avgjøre skyldspørsmål? De ble dømt til å betale erstatning siden det er mindre bevisbyrde for dette, og det krevde at 50% dømte de skyldig. For å gi fengselsstraff i en så alvorlig sak SKAL man være sikker på at de voldtok jenta. De krever dermed at enda flere av dommerne i saken skulle dømme skyldig. Det skjedde ikke. Vil du heller at folk blir kastet i fengsel om 1 av 7 dommere synes du er skyldig? Eller er du enig i prinsippet om at et stort flertall skal finne deg skyldig for en så alvorlig forbrytelse?

Det er en vanskelig sak. Svært få har sett alle bevisene, og folk flest har bare lest stikkord i avisene. Kan det tenkes at jenta har deltatt i frivillig sex, selv om hun var ruset, og så glemt det? Kan det tenkes at jenta husker hendelsene annerledes enn de andre og dermed føler at hun har blitt voldtatt?

Man skal være SIKKER på at de er skyldig for å dømme de til fengsel. Det er bedre å la 10 skyldige slippe fri enn å fengsle 1 uskyldig. Og det prinsippet gjør at saker som dette er vanskelige. For det er ikke slik at man skal anta at folk er skyldig. Man skal anta de er uskyldig frem til det motsatte er BEVIST

kulturdrops av René Zografos

08.08.2016 kl.16:52

Runar: Du om det. Voksne menn skal ikke dope ned ungjenter og ligge med dem.

Gunnar

08.08.2016 kl.17:22

Nei Runar, de er ikke funnet uskyldige. Det er ikke sterke nok bevis for å dømme dem. Men de er ikke funnet uskyldige. Noe også erstatnings-dommen viser

Arne

08.08.2016 kl.22:15

Gunnar: Tiltalte er frikjent for det de var tiltalt for, og altså etter straffeloven å anse som uskyldig.

man kan godt diskutere en slik sak uten å lene seg på juss og rettslære men avgjørelsen i f.eks denne saken henspeiler seg jo direkte til det juridiske.

ønsker vi virkelig et samfunn der det skal være andre beviskrav i saker der det knyttes sympati til "fornærmede"? og strengere beviskrav i saker der sympatien ligger oss tiltalte?

Det er bare i stater som vi vanligvis ikke ønsker å bli forbundet med som ikke har en jurye eller meddomsrett.

Det som er mest skremmende i denne saken er at borgere som gjør sin borgerplikt med å stille som jurye medlemmer, blir truet for å faktisk ha gjort sin plikt.

Ragnhild Margreth Nordlund

08.08.2016 kl.23:27

Ingen skal dømmes om de er uskyldig. Enig.

Men, i denne saken betyr det at det er bedre at 10 Skyldige menn går fri og 10 Uskyldige kvinner ikke får den oppreisning de burde ha krav på. Dette for at 1 -en- Uskyldig mann skal slippe å bli dømt!, mens altså 10 Uskyldige kvinner blir "dømt".

Arne

09.08.2016 kl.00:02

Som jurist av yrke, så mener jeg at vårt rettsystem er bygd opp på en måte som gir befolkningen størst mulig rettsikkerhet, jeg er ikke bedre skikket til å tolke bevis en det min nabo er, dette finnes det også forskning på.

voldtektsaker vil nødvendigvis være infløkte saker å skulle dømme, da det for det meste er ord mot ord, og lite håndfaste bevis, så lenge som en sak står ord mot ord, så må vårt rettsprinsipp være at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. da vil vi nødvendigvis få enkelte saker der mange ikke er enige i utfallet, uten å være tilstede under hele forhandlingen og høre og observere forklaringer, avhør osv så blir det umulig for utenforstående å fult ut skjønne hva som har ført til konklusjonen.

Det er bedre med 10 "skyldige" som er frikjent en at 1 uskyldig er feilaktig dømt.

-

09.08.2016 kl.00:21

Ser ut til at det er liten tvil om at de voldtok jenta.

Dette er en veldig offentlig eksponert sak der flertallet mener lekdommerne trolig har gjort en feil. Tross alt er det kanskje bedre at feilen er å frigi skyldige enn å fengsle usjkyldige, men lell.

Det uvanlige er at store deler av befolkningen plutselig mister tilliten til at systemet er rettferdig.

Rakel Y

09.08.2016 kl.09:36

Runar: Makan til pisspreik - du skal fanken meg lete godt etter ei jente på 18 som frivillig blir med tre menn i 30-årene på frivillig sex. Hvilken verden lever du i - pornoens verden? Har du ikke fått med deg at de dopa jenta slik at de fikk utføre sine kriminelle handlinger uten at hun kunne gjøre motstand? Hadde hun ville vært frivillig med så hadde hun jo ikke blitt dopa.

Asle

10.08.2016 kl.14:32

Det som forbauser meg er at det er så vanskelig for folk å forstå at det finnes jenter som faktisk vil ha sex med flere menn samtidig - det kunne vært tilfelle her også. Det kan også hende at hun tok narkotika av egen fri vilje. Det kan også hende at hun hadde avtalt hva de skulle gjøre. Kvinner som nekter for at dette er mulig, men som fantaserer om og applauderer ting som "50 shades of Grey" er hyklere. Mange har sexuelle fantasier, og det har blitt mer normalt for kvinner å hinte om sine nå i disse dager. Jeg ser det på facebook hver eneste dag. Slutt med hykleriet.

Nå skal det sies at jeg er den største motstanderen mot voldtekt, så jeg er ikke på en voldtektsmann's side.

Rakel Y: Du skal ikke lete så veldig lenge etter ei jente på 18 som frivillig blir med 3 menn i 30-årene på frivillig sex. Det er veldig mange jenter som fantaserer om dette. Om du ikke gjør det selv, så betyr ikke det at ingen andre gjør det. Det er flere som fantaserer om dette enn du tror.

Så skal det også sies at denne jenta kunne ha villet dette selv, men i ettertid angret, eller i ettertid sett en økonomisk mulighet om hun ropte voldtekt. Penger er en stor motivasjonsfaktor for de fleste.

Skriv en ny kommentar