hits

Alle burde betale for bilutgiftene

14.06.2016 - 09:35 2 kommentarer

Lady pumping gasoline fuel in car at gas station.

På en eller annen måte er vi alle avhengige av bilen. Så hvorfor skal bare noen få betale for den?

Mange som bruker bilen gjør ikke det for moro skyld, Jeg kan ikke huske å ha kjørt bil bare for turens skyld siden jeg var i 18 -19 års alderen.

Nå for tiden ønsker Lan Marie Nguyen Berg (MDG) å innføre bomstasjoner rundt om i sentrum av Oslo av den grunn å flå de som er nødt til å bruke bilen som transportmiddel. Hun argumenterer til VG at den nye E18 i Oslo og Akershus skal være et spleiselag, med det så mener hun at bileiere skal betale for det, mens hun selv og andre skal slippe å betale ei krone av egen lomme. Lan Marie er også bruker av veiene våre - hun har bare ikke forstått det ennå.

Først vil jeg si at vi alle er beboere av AS Norge og at vi alle benytter oss av varer og tjenester. Stort sett er det bilen som må til for å frakte matvarer, møbler, materialer, hvitevarer, syke, barn, ja nær sagt det meste vi har brukt for i dagliglivet. At det derfor skal betales særavgifter i form av bompenger, veiavgifter og bensinavgifter for bare noen få medborgere, henger derfor ikke helt på greip. Faktisk er det slik at en storforbruker av materielle ting indirekte kan sørge for økt bilbruk, kontra en som eier en bil og bare bruker den når det er høyst nødvendig. Hvorfor skal da den som eier bilen betale skyhøye avgifter mens den som bruker biltjenester slipper unna?

Man skulle tro at tilhengerne av Venstre, SV og MDG også går med klær som er hentet med både skip og bil fra andre deler av verden, og mange av oss tar et glass med bilfraktet øl på puben av og til. Vi har alle også bruk for elektrikere, snekkere, sykebil, postbil og mye mer. Politikere som reiser land og strand rundt, bruker kanskje mer bil en folk flest, og spesielt når det er valgkamp. Men jeg ser ikke noen økte politiker-bilavgifter av den grunn. Min bil har gått 19000 km på snart fire år, andre har kjørt 100.000 kilometer i samme tidshorisont. Jeg bruker bilen bare når jeg må, men synes samtidig at vi alle skal betale likt for bilbruken, fordi jeg indirekte bruker bil hver gang jeg kjøper noe. Derfor bør også de som ikke eier bil burde være med å betale.

Når det gjelder fritidskjøring i for eksempel helger, så benytter en del av oss bil når vi må. Det være seg om vi må høyt til fjels eller til grisgrendte strøk. Da fraktes det ofte skiutstyr sykler, materialer og matvarer. De mest avsidesliggende stedene får besøk og dermed sårt trengte inntekter ved at bilistene handler varer i nærområdet. Slik transport er også med på at AS Norge går rundt. Med økte bilavgifter vil disse inntektene avta, og distriktene vil lide.

Ser vi på EL-bilene så er felleskapet med å betale for veiene og ladestasjoner, og det synes jeg er helt greit. Da får man grønnere bilbruk ved å bruke gulrot i stedet for pisk. Men når det gjelder vanlig bil er avgiftene altfor høye, der er det  pisk som brukes, og at bare noen bileierne skal betale for det vil skape konflikter og er lite solidarisk.

Ser vi altså nærmere på bilbruken, så er det helt åpenbart at alle borgerne i AS Norge har brukt for transporttjenester på en eller annen måte, og kanskje oftere enn mange av oss tenker over. Er det da rett at bare noen få skal betale avgifter mens andre slipper? Det er rett og slett tullete med alle særavgiftene som blir innført i hytt og pine for å ramme enkelgrupper. Hvis det er slik at staten trenger mer penger så kan det gjøres ved at absolutt alle borgere betaler litt mer over skatteseddelen i stedet for at noen få enkelte grupperinger skal betale svindyrt for at vi andre skal få levert tjenester som brev i postkassen og mat til butikkene. Det er nå et kaos av ulike særavgifter for ulike grupper i dette landet, den nyeste er flyplassavgiften som også rammer enkeltgrupper, og alle disse avgiftene synes jeg det er på høy tid å rydde opp i. Vi er alle deltakere og medborgere i AS Norge og deler det samme transportbehovet om du så er hjemmeværende eller salgssjåfør for et såpefirma. Den hjemmeværende kjøper såpen. Sjåføren bringer den. Poenget er at noen må gjøre de ulike oppgavene, og det å skattelegge de som leverer varer hjem til deg eller til din nærbutikk er svært dårlig oppførsel i og med at det faktisk er du som har bestilt varen. Hvis noen skule betalt skatt for biltransport så ville det vært mer nærliggende at brukeren av varen eller tjenesten skulle være med å betale for det og ikke bare bileieren og sjåføren som bringer den. Vi alle bruker bilen på en eller annen måte for at kabalen skal gå opp hver eneste dag, og det gjelder også alle som ikke er bileiere inkludert MDG-sympatisører, forskjellen er at de snylter seg unna bilavgiftene, men roper på spleiselag uten selv å bidra med egne midler, og det med tilsynelatende god samvittighet. 

Mechanic Servicing Car
Norge er et dyrt land for bileiere. I tillegg til avgifter kommer reparasjoner, verditap osv.


 

Licensed from: kasto / yayimages.com

2 kommentarer

Skvatt

14.06.2016 kl.11:03

Eit flott tiltak åt Klimapartiet Dei Grøne! Dei gilde og sæle verknadane or at dei tek bilistane og tvingjar dei til å betala ofselegt mykje meir for den klimafientlege bilkøyringa si vert då at alle varar og all annan forbruk au verte mykje dyrare når alle avgiftane skal dekkjast inn. Slik kan me uppnå ei monaleg og naudsynt prisauke på alt. Alle varar og tenester er nemlegen altfor billege i Noreg, av di me nyttar ein altfor låg del or løna på å betala for dei. Og når dei ekstra kostnadane i tillegg lyt gjenga åt sjølvaste Onkel Stat og Tante Kommune og alle dei føremåla dei tykkjer me lyt betala meir for, kunne ikkje føreslaget åt KDG vore noko gildare eller sælare, sann. So hyll visdomen åt Lan og Rasmus, og lat oss alle vona at enno meir or det same vil koma frametter! Jau!

Ola

14.06.2016 kl.14:13

Ingen burde betale, alle burde fått støtte fra staten til bil. Vi har de lengste avstandene og det kaldeste klimaet i Norge, logisk sett bør derfor staten støtte privat transport. Kollektivtrafikk burde i hvertfall være helt gratis. Dagens praksis med strenge økonomiske virkemidler for å gjøre det vanskelig for folk flest er meningsløs.

Skriv en ny kommentar